Prírodná kozmetika

EkoKozmetika

biokozmetika

ajurvedska kozmetika, čaje

bytove vone
Eko Kozmetika
Všeobecné podmienky používania elektronických darčekových poukážok
Spa Ceylon logo
 obalka biela  info@spaceylon.sk   telefon biely +421 905 378 103
zákaznícka podpora & poradenstvo
Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky z blogu
Dáte si čaj? Ale na kožu!
13.9.2021
Dáte si čaj? Ale na kožu!
Je to rastlina, ktorá zmenila svet. Camellia sinensis. Dospelá rastlina má výšku 1 až 1,2 metra, nestrihaná môže dorásť aj do výšky stromu. Má neveľké zelené, mierne zúbkované lístky, ktorých spodnú stranu pokrývajú jemné chĺpky. Drobné biele kvietky sa neskôr zmenia na tobolky obsahujúce jedno až päť semien, z ktorých možno vylisovať olej. Vy ešte stále neviete, o čom hovoríme? No predsa o čajovníku!... čítať celé
V kúpeľni ambasádorky Spa Ceylon Anny Onderkovej
16.8.2021
V kúpeľni ambasádorky Spa Ceylon Anny Onderkovej
Odkedy som objavila skvelé účinky ajurvédy, kozmetické produkty založené na princípoch tejto holistickej medicíny sa stali neodmysliteľnou súčasťou mojej kúpeľne a každodenných rituálov... čítať celé
Grimasy a masáž polievkovou lyžicou! Viete, o čo ide?
13.7.2021
Grimasy a masáž polievkovou lyžicou! Viete, o čo ide?
Ak uvidíte dámu, ktorá si na oko prikladá polievkovú lyžicu, nemusíte ju hneď zaradiť medzi trafených. Nie, nesnaží sa zabrániť modrine po dobre mierenej rane. Možno je to naša Veronika, s ktorou spolupracujeme. Veronika Ongerová sa venuje tvárovej joge. A najradšej má, keď jej klientky v rámci „tvárového fitness“ robia grimasy a škľabia sa... čítať celé
Zobraziť všetky články

Náš newsletter

 
Všeobecné podmienky používania elektronických darčekových poukážok SPA CEYLON

Obchodná spoločnosť LEONREA, spol. s r. o., so sídlom: Drieňová 1J, 821 01 Bratislava, IČO: 50 248 642, zápis: OR OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 110343/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“), je prevádzkovateľom predajne  SPA CEYLON so sídlom v NC CENTRAL, Metodova 6, 821 01 Bratislava, 1. poschodie (ďalej aj ako „predajňa“), a online eshop-u znamenajúcom počítačový program - internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.spaceylon.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru kupujúcim (ďalej aj ako "e-shop"), v rámci ktorých poskytuje pre svojich zákazníkov program elektronických darčekových poukážok SPA CEYLON (ďalej aj ako „program elektronických darčekových poukážok“ alebo "program e-darčekových poukážok").

Tieto všeobecné podmienky používania programu elektronických darčekových poukážok (ďalej aj ako „Všeobecné podmienky“) stanovujú pravidlá nadobúdania a využívania elektronických darčekových poukážok a upravujú s tým súvisiace práva a povinnosti zákazníkov (resp. držiteľov poukážok) a prevádzkovateľa. V rámci programu elektronických darčekových poukážok si môže zákazník zakúpiť od prevádzkovateľa na jeho internetovej stránke www.spaceylon.sk elektronické darčekové poukážky v ľubovoľnom počte (ďalej aj ako „poukážka“), a to za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach.

Poukážka bude zákazníkovi poslaná na základe jeho objednávky priamo do ním uvedenej mailovej schránky, ktorú pri tomto nákupe uvedie. Za spávnosť tejto mailovej schránky plne zodpovedá výhradne kupujúci. V prípade omylu alebo uvedenia nesprávnej alebo neúplnej mailovej schránky nemá prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť ani povinnosť voči kupujúcemu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nie je povinný nahradiť žiadnu prípadná vzniknutú alebo hroziaca škodu kupujúcemu. Poukážka je prenosná, t.j. môže ju používať jednak zákazník, ako aj iná oprávnená osoba, ktorá má poukážku v držbe (spolu ďalej aj ako „držiteľ“). Poukážku je možné zakúpiť výhradne prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu vopred alebo platobnou kartou na účet prevádzkovateľa, formou internetovej objednávky a kúpy na diaľku na stránke prevádzkovateľa www.spaceylon.sk.

Poukážku je možné použiť výhradne na webovej stránke prevádzkovateľa www.spaceylon.sk. Poukážku je možné použiť na úhradu ceny zakúpeného tovaru kúpou na diaľku, pokiaľ držiteľ použije jedinečný a neopakovateľný kód, ktorý obdržal ako uplatniteľnú zľavu s poukážkou, a ktorý predstavuje predmetnú hodnotu tejto poukážky. Tento kód použije v internetovej objednávke v procese pred ukončením nákupu, resp. pred úhradou kúpnej ceny. V takom prípade bude z hodnoty nákupu odpočítaná suma uvedená na poukážke. V prípade, ak hodnota uvedená na poukážke nepostačuje na úhradu celkovej ceny zakúpeného tovaru, držiteľ je oprávnený uhradiť rozdiel (chýbajúcu čiastku) prevádzkovateľovi platobnou kartou alebo bezhotovostným bankovým prevodom vopred na účet prevádzkovateľa. V prípade, ak hodnota objednaného tovaru nedosiahne hodnotu poukážky, prevádzkovateľ držiteľovi finančný rozdiel nevyplatí, poukážka sa uplatní v jej plnej hodnote a poukážku nie je možné použiť opätovne.

Hodnotu uvedenú na poukážke je možné použiť len na nákup tovaru alebo služieb prevádzkovateľa v e-shope na webovej stránke www.spaceylon.sk, nie je možné ho vyplatiť držiteľovi alebo tretej osobe, ani ho previesť na inú poukážku. Platnosť poukážky je stanovená na dobu určitú, a to jeden (1) rok od jej zakúpenia. Po uplynutí doby platnosti poukážky sa kredit na nej uvedený považuje za spotrebovaný, t.j. nulový a poukážku už nebude možné použiť na nákup tovaru u prevádzkovateľa. Držiteľ poukážky nemá právo na jej výmenu za novú poukážku, na vrátenie hodnoty poukážky a ani na prevod hodnoty (kreditu) na inú poukážku a pod., a prevádzkovateľ nezodpovedá držiteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne nevyužitím poukážky počas doby jej platnosti. Informácie o platnosti poukážky  môže držiteľ získať zaslaním e-mailovej žiadosti na adresu prevádzkovateľa info@spaceylon.sk.

Prevádzkovateľ má právo neumožniť použitie poukážky, ak sa dôvodne domnieva, že poukážka je zjavne zneužitá treťou neoprávnenou osobou. Ak by podľa názoru prevádzkovateľa poukážka mala byť použitá v rozpore so Všeobecnými podmienkami alebo má byť použitá bez súhlasu jej oprávneného držiteľa, prevádzkovateľ má právo odmietnuť vykonanie transakcie, a to všetko bez akýchkoľvek peňažných alebo iných nárokov držiteľa (resp. tretej osoby) z uvedeného titulu. Držiteľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá držiteľovi vznikne zničením, stratou, odcudzením alebo zneužitím poukážky, t.j. jedinečným a neopakovateľným kódom, uplatniteľným ako zľavu vo výške finančnej čiastky rovnajúcej sa hodnote poukážky. Ak dôjde k poškodeniu, strate, odcudzeniu alebo zneužitiu poukážky, t.j. jedinečného a neopakovateľného kódu, nemá držiteľ nárok na vystavenie duplikátu takejto poukážky, resp. vydanie nového kódu (právo na zakúpenie ďalšej poukážky s novo zakúpenou hodnotou (kreditom) tým nie je dotknuté).

Žiadna zmena Všeobecných podmienok, vrátane zrušenia programu darčekových poukážok, nedáva jej držiteľovi právo na peňažné ani iné odškodnenie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, priame či nepriame, vrátane prípadnej technickej poruchy v súvislosti s použitím poukážky, ktoré môžu držiteľovi vzniknúť v súvislosti s užívaním poukážky. Držiteľovi bude umožnené, aby mal v prípade technickej poruchy možnosť použiť poukážku (so zachovaním aktuálnej hodnoty poukážky) pri najbližšom nákupe počas doby platnosti poukážky. V prípade zrušenia programu E-darčekových poukážok prevádzkovateľ garantuje držiteľovi právo na použitie už zakúpenej poukážky počas celej doby jej platnosti.

Tieto Všeobecné podmienky môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek jednostranne zmenené alebo zrušené, pričom o týchto úkonoch bude držiteľ informovaný v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 30 dní vopred), a to zverejnením nového znenia Všeobecných podmienok alebo oznámenia o zrušení programu E-darčekových poukážok na webovom sídle prevádzkovateľa www.spaceylon.sk. Zakúpením a/alebo použitím poukážky držiteľ vyjadruje svoj súhlas s obsahom Všeobecných podmienok.

V Bratislave, dňa 24. 11. 2020

LEONREA, spol. s r.o.

Prihláste sa k odberu newslettra a získajte zľavu

10% na prvý nákup!

KLIKNITE TU!
auto biele pozadieDOPRAVA ZADARMO
pri nákupe nad 70 €

darcek biele pozadieRITUÁL KRÁSY
Prekvapte svojich blízkych voňavým
balíčkom s originálnym venovaním
ritual biele pozadieBEZPEČNÝ E-SHOP
Používame SSL certifikát
& nariadenie GDPR
osoba  Kontakty
telefon   +421 905 378 103
obalka   info@spaceylon.sk
domcek   Spa Ceylon - NC CENTRAL, 1. poschodie
adresa   Spa Ceylon - Tržnica NIVY, 2.poschodie
FRANCHISE - spolupráca

Prijímame online platby:
gopay_bannery-bile  Logo banky 1    Logo banky 2    Logo banky 3mastercard-electronicmc_securecode_156px_width   Logo banky 6    Logo banky 8
logo zlate obdlznik transparent
©2020 With srdiecko LEONREA, spol. s r.o.
Výhradný distribútor SPA CEYLON na Slovensku
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk